Κατεβάστε το Zoom

Για περισσότερες επιλογές επισκεφτείτε το Zoom download center.

Ζοοm

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ζοοm εδω!

Zoom Βίντεο

Για βίντεο-οδηγίες επισκεφτείτε το Zoom Resources.

Προγραμματισμός συνάντησης

Για διάφορους τρόπους προγραμματισμού συνάντησης επισκεφτείτε το Zoom Schedule Meetings.

Zoom

Join a Meeting

Get started

Προγραμματισμός συνάντησης

Για διάφορους τρόπους προγραμματισμού συνάντησης επισκεφτείτε το Zoom Schedule Meetings.