Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για το Λύκειο, παραδίδοντας μαθήματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Κομβικά μαθήματα είναι τα Μαθηματικά, η Φυσική και τα Αρχαία που προτείνουμε στο βασικό πρόγραμμα και εναλλακτικά συμπληρώνονται με μαθήματα επιλογής για την εξασφάλιση της γνωστικής πληρότητας. 

Α' Λυκείου

Καταλυτικός είναι ο ρόλος της εκπαιδευτικής μας ομάδας στην:

 • Οργάνωση και κατανόηση βασικών εννοιών
 • Εμπέδωση μεθοδολογίας κάτω από το πρίσμα κριτικής οπτικής
 • Διαμόρφωση θετικής ψυχολογίας σε συνάρτηση με την επιτυχημένη σχολική επίδοση

Β' και Γ' Λυκείου

Η ύλη για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου ολοκληρώνεται στο τέλος του 1ου δεκαπενθήμερου του Δεκεμβρίου και ακολουθούν συνεχείς επαναλήψεις και διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης.
Κατά τη διάρκεια των Εισαγωγικών αλλά και Προαγωγικών Εξετάσεων ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων.

Θερινή Προετοιμασία

Παροχή θερινών εντατικών μαθημάτων 6 εβδομάδων για τελειόφοιτους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Τα θερινά μαθήματα ξεκινούν, για όσους το επιλέξουν, στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και περατώνονται στο τέλος του Ιουλίου.
Οι μαθητές επανέρχονται την 1η Σεπτεμβρίου από το μέρος της ύλης που σταμάτησαν στα θερινά μαθήματα.

Έκτο Μάθημα

Παροχή βοήθειας στους μαθητές στην επιλογή του 6ου μαθήματος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια φοίτησης των μαθητών μας στη Β΄ Λυκείου, οι αρμόδιοι διδάσκοντες πραγματοποιούν διεξοδική παρουσίαση των 4 προβλεπόμενων μαθημάτων.

Ειδικά Μαθήματα

Παροχή μαθημάτων στο Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, σε ένα σύγχρονο εργαστήριο. Το εργαστήριο λειτουργεί με ολιγομελή τμήματα 4 έως 6 ατόμων, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των αρχαρίων όσο και των προχωρημένων μαθητών. Η εξέταση στο ειδικό μάθημα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή στις εξής σχολές:

 • Τ.Ε.Ι.: Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Φωτογραφίας.
 • Α.Ε.Ι.: Αρχιτεκτονικής, Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (ελεύθερο σχέδιο)

Τέλος, διεξάγονται ειδικά μαθήματα για τους μαθητές της Γ ’ ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολή των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εισαγωγικών εξετάσεων.

Κέντρο Σχολικής Μελέτης

Στο Κέντρο Σχολικής Μελέτης κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει οργανωμένα και αποδοτικά. Καθηγητές είναι διαρκώς παρόντες στο σπουδαστήριο, κυρίως ως αρωγοί στην προσπάθεια του μαθητή. Στη βιβλιοθήκη μας, παραδοσιακή και ηλεκτρονική, ο μαθητής μπορεί να βρει βοηθήματα, σημειώσεις, επιστημονικά περιοδικά και ό,τι χρειάζεται για το διάβασμά του ή τη σχολική του εργασία.

Μαθήματα Πληροφορικής

Τα Πρότυπα φροντιστήρια Βλάμος σε συνεργασία με την Infotest και την Acta αποτελούν επίσημα εξουσιοδοτημένα κέντρα παροχής πιστοποιήσεων στον τομέα της Πληροφορικής. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

 • ECDL, European Computer Driving License
 • MOUS, Microsoft Office User Specialist
 • IC3, Internet and Computing Core Certification
 • Cambridge IT Skills

Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης από τη Microsoft, που έχει σχεδιαστεί για να πιστοποιεί τις ικανότητες και την παραγωγικότητα στη χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office, που χρησιμοποιείται σήμερα σε όλο τον κόσμο από το 95% των εταιριών. Η πιστοποίηση IC3 αποτελεί σήμερα το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο γνώσεων σε βασικές γνώσεις υπολογιστών.

Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένα μαθήματα σε:

 • Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών και εικόνας
 • Web καί Multimedia Design
 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Ανάλυση και Σχεδίαση συστημάτων
 • Δημιουργία και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων