Πρότυπα Φροντιστήρια Βλάμος

Δείτε την διαφήμιση μας στο κανάλι Alpha.

Με 30 χρόνια λειτουργίας και επιτυχίας
προσφέρουμε ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση. Παρέχουμε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους σε όλες τις κατευθύνσεις. Διδάσκουμε σε ποιοτικές και άρτια εξοπλισμένες αίθουσες,
με προσωπικό υπολογιστή ανά θρανίο,
σε ομοιογενή και αυστηρά επταμελή τμήματα.

Διαγωνίσματα

Τα διαγωνίσματα για μας είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό έχουμε θεσπίσει οργανωμένους κύκλους διαγωνισμάτων. Συγκεκριμένα, 32 τρίωρα διαγωνίσματα είναι προγραμματισμένα ανά έτος, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και σε κάθε τάξη. Διενεργούνται εκτός ωρών διδασκαλίας (τις Κυριακές), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες δίνονται στους μαθητές μας κατά την εγγραφή τους, σε συνθήκες και σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Εκτός από τα επίσημα διαγωνίσματα, διεξάγονται απροειδοπόιητα 10λεπτα-20λεπτα-ωριαία tests σε εβδομαδιαία βάση.

Ατομικός Φακελος Επίδοσης

Παρέχεται ατομικός φάκελος επίδοσης κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα. Σε μηνιαία βάση το συμβούλιο των καθηγητών κάθε τάξης συνεδριάζει παρουσία της Διεύθυνσης για να συζητηθεί:

– Η πρόοδος των μαθητών

– Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της επίδοσής τους

– Η συμπεριφορά του μαθητή μέσα στην τάξη

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του μαθητού, στον οποίο πρόσβαση έχουν μόνο η Διεύθυνση και οι γονείς.