ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το διδακτικό επιτελείο του φροντιστηρίου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις των μαθητών, τους βοηθά στην επιλογή του 6ου μαθήματος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια φοίτησης των μαθητών μας στη Β΄ Λυκείου, οι αρμόδιοι διδάσκοντες πραγματοποιούν διεξοδική παρουσίαση των 4 προβλεπόμενων μαθημάτων, επισημαίνοντας τόσο τις δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα του κάθε μαθήματος όσο επιλογής του όσο και τις δυνατότητες επιλογής σχολών μέσω αυτού.

Log in