ΛΥΚΕΙΟ

 Σήμερα, το νέο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στις σχολές τις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρίνεται ως άκρος ανταγωνιστικό, καθώς:

- Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε λιγότερα μαθήματα, αλλά περιορίζονται οι επιλογές τους ως προς τις σχολές.

- Τα μαθήματα γενικής παιδείας περιορίζονται (Ιστορία, Φυσική, Βιολογία) με μεγάλη «χαμένη» την Ιστορία.

- Αν επιλέγονται δύο πεδία, το 2ο μάθημα γενικής παιδείας υποχρεωτικά ίδιο και για τα δύο πεδία

- Αποφασίσθηκε ήδη μείωση εισακτέων

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο, μας έχει καταδείξει ως απαραίτητη τη διετή προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ των Προτύπων Φροντιστηρίων Βλάμος  εξασφαλίζει:

  • Ορθολογική Κατανομή Χρόνου
  • Οικονομία  Δυνάμεων
  • Πλήρη Αφομοίωση Εξεταστέας Ύλης
  • Συνεχείς Επαναλήψεις

Log in