ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Με παιδαγωγική επιμονή σε ζητήματα υποδομής, εκπαίδευση σε καθημερινή συνέπεια στο διάβασμα και εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις προετοιμάζουμε το δρόμο για το Λύκειο, παραδίδοντας μαθήματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Απαιτείται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή σε γνωστικά αντικείμενα που, αν σε αυτό το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν δομηθούν λειτουργικά και σωστά, ακολουθούν διαχρονικά το μαθητή ως “προβληματικά κενά”. Κομβικά μαθήματα είναι τα Μαθηματικά, η Φυσική και τα Αρχαία που προτείνουμε στο βασικό πρόγραμμα και εναλλακτικά συμπληρώνονται με μαθήματα επιλογής για την εξασφάλιση της γνωστικής πληρότητας. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας, τη συνεχή επανάληψη, τις πολλές λυμένες ασκήσεις, την επιμονή στις δύσκολες ασκήσεις και οι πιο δύσκολες έννοιες γίνονται κτήμα του μαθητή.

Log in