ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Τα πρότυπα φροντιστήρια Βλάμος παρέχουν αυστηρά ολιγομελή τμήματα με ιδιαίτερη έμφαση στην ομοιογένεια.

Η διδακτική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η κατανομή αυτή των τμημάτων ενισχύει την άμιλλα και ταυτόχρονα την άνοδο του επιπέδου όλων των μαθητών.  

Log in