ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αλλάζει πλήρως και αναβαθμίζεται ο θεσμός της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Έτσι, οι τύποι του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) που υπάρχουν σήμερα αντικαθίστανται με το νέο τεχνολογικό λύκειο, το οποίο θα έχει διέξοδο προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, όμως, προστίθεται μία επιπλέον τάξη, η δ', που θα είναι τάξη εξειδίκευσης.
Συγκεκριμένα, με το νέο τεχνολογικό λύκειο οι μαθητές τελειώνοντας την α' τάξη θα μπορούν εάν θέλουν να συνεχίσουν στο γενικό λύκειο, αλλά εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τις τεχνολογικές σπουδές θα πάνε στη Β΄τάξη του τεχνολογικού λυκείου.
Τελειώνοντας τη Δ΄τάξη του τεχνολογικού λυκείου μπορούν να πάνε είτε στη Γ' τάξη του τεχνολογικού, να πάρουν το απολυτήριό τους επιπέδου 2 και να συνεχίσουν στη Δ' τάξη που θα είναι τάξη ειδίκευσης.
Μετά την απόφοιτησή τους και από τη Δ' τάξη θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης για επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου τρία ή να πάνε στα ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις, με κριτήρια που θέτουν τα ίδια τα Τεχνολογικά Ιδρύματα.
Εάν όμως τελειώνοντας τη Β' τάξη του τεχνολογικού λυκείου θελήσουν να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, τότε θα εγγραφούν στη Γ' τάξη στην οποία θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μέσω των πανελληνίων εξετάσεων μπορούν να κατευθυνθούν στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Πάντως, αυτή η τελευταία επιλογή θεωρείται δύσκολη, καθώς δεν αναμένεται να είναι πολλοί οι μαθητές που θα επιλέξουν αυτή τη δίοδο.

Log in