ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Με το Νέο Λύκειο γίνονται σημαντικές αλλαγές στη δομή του λυκείου και του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από τη λογική βαθμιαίας εξειδίκευσης σε κεντρικής σημασίας γνωστικά αντικείμενα.
Ξεκινώντας από την γενικής παιδείας Α’ Λυκείου, η οποία λειτουργεί ως τάξη - «γέφυρα» ανάμεσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, προχωράμε στη Β’ Λυκείου σε μια πρώτη ειδίκευση (δύο κατευθύνσεις) και ακολουθεί η Γ’ Λυκείου (τρεις κατευθύνσεις).
Η Β’ και Γ’ Λυκείου παρέχει προοδευτικά περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση με μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων. Εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) άμεσου ενδιαφέροντος του μαθητή αλλά και στήριξης της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Τα μαθήματα της Γλώσσας (Νέα και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Λογοτεχνία), η Ιστορία, και σε μεγάλο βαθμό τα Μαθηματικά, συνιστούν ένα πυρήνα μαθημάτων γενικής παιδείας τα οποία παρακολουθούν οι μαθητές ανεξάρτητα από την περαιτέρω εξειδίκευσή τους.
Εισάγεται για πρώτη φορά η ερευνητική εργασία (συνθετική εργασία ή project) ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για ομαδικές ερευνητικές εργασίες με στόχο να ανοίξουν τους ορίζοντες αναζήτησης και να προάγουν την συλλογικότητα και συνεργασία. Βεβαίως το ζητούμενο είναι το πως θα ελέγχεται η αυθεντικότητα των εργασιών που παραδίδουν οι μαθητές καθώς και η συνεισφορά του καθενός από τους μαθητές της ομάδας.
Από τον Σεπτέμβριο του 2011, η Α’ Λυκείου λειτουργεί με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών ενώ από το σχολικό έτος 2012-13 θα είναι έτοιμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη Β’ και Γ’ Λυκείου.
Οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α’ Λυκείου το ερχόμενο σχολικό έτος θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-14.

Log in