ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Ψηφιακό Σχολείο είναι βασικό συστατικό του οράματος του Νέου Σχολείου. H χρήση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για την αλλαγή:

- του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών και της σχολικής γνώσης

- της διδασκαλίας και της μάθησης

- της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών

- της σχέσης γονιών και σχολείου

Η δημιουργία του ψηφιακού σχολείου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για να ανακτήσει το ελληνικό σχολείο ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η βασική πρόκληση που καλείται αυτό να αντιμετωπίσει σήμερα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.

Log in