ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενστερνιζόμενοι την όλο και πιο επιτακτική ανάγκη για εξοικείωση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου στις νέες τεχνολογίες, παραδίδουμε εξειδικευμένα μαθήματα Πληροφορικής. Παράλληλα, στο εκσυγχρονισμένο εργαστήριο Πληροφορικής μας ο έχων παντελή άγνοια, ο αυτοδίδακτος που όμως δε διαθέτει πιστοποίηση των γνώσεών του, αλλά και όποιος ξεπεράστηκε από την τεχνολογία, εισέρχεται δυναμικά στο νέο hi tech κόσμο των PC’s και γίνεται ανταγωνιστικότερος στην αγορά εργασίας, μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένους κύκλους μαθημάτων, που καταλήγουν στην απόκτηση διπλωμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για πρόσληψη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, τα Πρότυπα φροντιστήρια Βλάμος σε συνεργασία με την Infotest και την Acta αποτελούν επίσημα εξουσιοδοτημένα κέντρα παροχής πιστοποιήσεων στον τομέα της Πληροφορικής. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

- ECDL, European Computer Driving License

- MOUS, Microsoft Office User Specialist

- IC3, Internet and Computing Core Certification

- Cambridge IT Skills

Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης από τη Microsoft, που έχει σχεδιαστεί για να πιστοποιεί τις ικανότητες και την παραγωγικότητα στη χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office, που χρησιμοποιείται σήμερα σε όλο τον κόσμο από το 95% των εταιριών. Η πιστοποίηση IC3, αποτελεί το αποτέλεσμα ερευνών πολλών ετών από 270 εμπειρογνώμονες σε 19 χώρες ώστε να ορίσουν το επίπεδο της έννοιας Βασικές Γνώσεις Υπολογιστών και Επικοινωνιών και για αυτό αποτελεί σήμερα το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο γνώσεων σε βασικές γνώσεις υπολογιστών. Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένα μαθήματα σε:

  • Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών και εικόνας
  • Web καί Multimedia Design
  • Γλώσσες προγραμματισμού
  • Ανάλυση και Σχεδίαση συστημάτων
  • Δημιουργία και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Log in