ΕΠ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τα Πρότυπα φροντιστήρια Βλάμος παρέχουν μαθήματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπαιδευτικής επιλογής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης (μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου).
Στόχος
των εν λόγω μαθημάτων είναι η υποβοήθηση των μαθητών, προκειμένου να ανακαλύψουν οι ίδιοι με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο τις προσωπικές τους κλίσεις και να πάρουν αποφάσεις για την επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Το εξειδικευμένο προσωπικό του φροντιστηρίου αξιολογεί τα εξής τέσσερα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τη σχέση του νέου ατόμου με το επάγγελμα:

- Την προσωπικότητα

- Τις αξίες

- Τις ικανότητες

- Τα ενδιαφέροντα

- Για το σκοπό αυτό το φροντιστήριο έχει στη διάθεση του τα εξής αξιόπιστα προγράμματα

- Πρόγραμμα Αναγνώρισης Δεξιοτήτων

- Ψυχομετρικά Test

- Πρόγραμμα Δημιουργίας Αναλυτικού Προφίλ Μαθητή

Πραγματοποιούνται επισκέψεις πληροφόρησης και εξοικείωσης με: Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις, επιχειρήσεις παραγωγής υλικών, αγαθών και υπηρεσιών. Τα πρότυπα φροντιστήρια Βλάμος διοργανώνουν επίσης, ετησίως 2 ημερίδες με θέμα: Εκπαιδευτικές προοπτικές

Log in