ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρωτεύον μέλημά μας από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του φροντιστηρίου μας αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα διαγράμματα στα μαθηματικά, οι χάρτες στην ιστορία, η κίνηση στη φυσική, το πείραμα στη χημεία και όλα όσα δε μπορούμε να δούμε στον πίνακα, εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν το παραδοσιακό μάθημα με ιδανικό τρόπο.
Σήμερα, με την έλευση του Νέου σχολείου η εξοικείωση των μαθητών μας από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου με τις νέες τεχνολογίες είναι για μας ένας από τους πρωτεύοντες στόχους μας.
Για το λόγο αυτό, ο εξοπλισμός του φροντιστηρίου μας ανανεώνεται συνεχώς προσφέροντας σήμερα στους μαθητές μας: 

- Σύγχρονο εργαστήριο Πληροφορικής

- Προσωπικούς υπολογιστές ανά θρανίο σε κάθε τάξη

- Projectors και Διαδραστικούς πίνακες

- Ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα για μαθήματα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης

- Οι μαθητές μας αποκτούν κίνητρο και έχουν τη δυνατότητα:

- Να βρουν τη χαρά της ανακάλυψης και της αυτενέργειας,

- Να αποκτήσουν την ικανοποίηση της προσαρμογής του υλικού στις δικές του ανάγκες,

- Να διερευνήσουν οι ίδιοι τη πληροφορία,  και να πειραματιστούν ελέγχοντας τις υποθέσεις τους

Το εξειδικευμένο προσωπικό του φροντιστηρίου μας στέκεται δίπλα στα παιδία σε όλη αυτήν την προσπάθεια, καθοδηγώντας τους με μεθοδικό τρόπο στα μονοπάτια της κριτικής σκέψης, της αξιολόγησης της πληροφορίας καθώς και στην αγάπη για τη γνώση.

Log in