Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ’ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου.

➢ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας και τρεις ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού με πέντε επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης

➢ Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα.

Οι δημοφιλείς σχολές της Ελληνικής πραγματικότητας θα συνεχίσουν να διατηρούν τις υψηλές βάσεις τους.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον επιθυμητό στόχο, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών με:

 • Ολιγομελή/ ομοιογενή τμήματα
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
 • Θερινά εντατικά μαθήματα για όλες της τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου
 • Έμπειρο εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό
 • Οργάνωση και μεθοδολογία βασιζόμενες στην πολυετή πείρα μας
 • Πολλαπλές ενημερώσεις γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ελκυστικές για τον μαθητή
 • Παροχή έγγραφου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού για κάθε διδασκόμενο μάθημα
 • Πλήθος εκτάκτων ωρών, όπου αυτές απαιτούνται
 • 32 προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα και συνεχή απροειδοποίητα
 • Εκσυγχρονισμένες αίθουσες διδασκαλίας, με προσωπικό υπολογιστή ανά θρανίο

Log in