ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ

Παρέχεται ατομικός φάκελος επίδοσης κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα. Σε μηνιαία βάση το συμβούλιο των καθηγητών κάθε τάξης συνεδριάζει παρουσία της Διεύθυνσης για να συζητηθεί:

- Η πρόοδος των μαθητών

- Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της επίδοσής τους

- Η συμπεριφορά του μαθητή μέσα στην τάξη

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του μαθητού, στον οποίο πρόσβαση έχουν μόνο η Διεύθυνση και οι γονείς.

Log in