ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 Το επιτελείο των καθηγητών μας έχει αποτυπώσει το απόσπασμα της διδακτικής του εμπειρίας σε μια πλήρη σειρά ολοκληρωμένων βιβλίων για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα.
Τα βιβλία διανέμονται στους μαθητές μας δωρεάν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Επίσης, για την καλύτερη οργάνωση/ αρχειοθέτηση του παρεχόμενου διδακτικού υλικού παρέχεται στους μαθητές μας ειδική θήκη με CDs για τα μαθήματα όλων των τάξεων.
Παράλληλα, για την επιπρόσθετη υποστήριξη των μαθητών μας, τα Πρότυπα Φροντιστήρια Βλάμος έχουν προχωρήσει στην έκδοση 15 συγγραμμάτων (Εκδόσεις V).

Log in