Διαγωνισματα

Τα διαγωνίσματα για μας είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό έχουμε θεσπίσει οργανωμένους κύκλους διαγωνισμάτων, αφενός για την καλύτερη εμπέδωση της εξεταστέας ύλης και αφετέρου για την έγκαιρη βοήθεια των μαθητών σε περίπτωση κενών ή παρερμηνειών.
Η πείρα μας όλα αυτά τα χρόνια μας έχει δείξει ότι τα διαγωνίσματα βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Συγκεκριμένα, 32 τρίωρα διαγωνίσματα είναι προγραμματισμένα ανά έτος, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και σε κάθε τάξη. Διενεργούνται εκτός ωρών διδασκαλίας (τις Κυριακές), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες δίνονται στους μαθητές μας κατά την εγγραφή τους, σε συνθήκες και σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων.
Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων υπάρχει αυστηρή επιτήρηση από σώμα μονίμων επιτηρητών, ενώ τη διόρθωση των γραπτών αναλαμβάνουν οι ίδιοι διδάσκοντες καθηγητές. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Εκτός από τα επίσημα διαγωνίσματα, διεξάγονται -χωρίς προειδοποίηση- κατά τη διάρκεια του μαθήματος 10λεπτα-20λεπτα-ωριαία tests σε εβδομαδιαία βάση, κατά την κρίση πάντα των καθηγητών.
Επίσης, οι διδάσκοντες προβαίνουν σε προφορικές εξετάσεις για όλες τις τάξεις σε ερωτήματα θεωρίας και κλειστού τύπου.

Log in